Proboszcz  Parafii

ks. mgr lic. Wojciech Jarosław Dąbrowski RM

Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Święcenia otrzymał  22 maja 1993 w katedrze Legnickiej.
Ustanowiony  proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim i dziekanem dekanatu Kamieniec Ząbkowicki 29 czerwca 2013 roku

 

 

stat4u