Małżeństwo

    Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny
    i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest jak się
    wielu wydaje instytucją czysto ludzką, jest sakramentem w którym
    poprzez wzajemną miłość małżonków, wyraża się nierozerwalna
    więź Chrystusa z Kościołem – Jego Oblubienicą.


    Małżeństwo katolickie zgodnie z wolą Boga
    jest nierozerwalne.

 

Małżeństwo katolickie (konkordatowe), czyli posiadające wszelkie konsekwencje cywilno-prawne może być zawarte po uprzednim odpowiednim przygotowaniu narzeczonych w kościele parafialnym miejsca zamieszkania narzeczonego, bądź też narzeczonej. W szczególnym wypadku jest możliwe zawarcie małżeństwa w innym kościele, zawsze jednak po uzyskaniu zgody proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Przygotowanie do małżeństwa jest realizowane przez kurs małżeński według zatwierdzonego przez Episkopat Polski programu. Narzeczeni mają prawo wybrać miejsce, gdzie będą chcieli uczestniczyć w kursie małżeńskim.

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa:

  1. Dowody osobiste narzeczonych

  2. Certyfikat z USC potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).
  3. Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich

  4. Świadectwo szkolne z ostatnią oceną z nauki religii

  5. Metryka chrztu (ważna 3 miesiące od daty wystawienia) z parafii chrztu narzeczonych

  6. Świadectwo Sakramentu Bierzmowania

W związku z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa (przeprowadzenie rozmów kanonicznych, wygłoszenie zapowiedzi), konieczne jest rozpoczęcie formalności związanych ze ślubem przynajmniej na dwa - trzy miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.stat4u