Kronika parafialna

26 czerwca 2017

Zmiany personalne w parafii Kamieniec Ząbkowicki.
Wikariuszem w Kamieńcu Ząbkowickim został ustanowiony neoprezbiter ks. Mariusz Maluszczak, pochodzący
z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie - Słupcu.
Dotychczasowy wikariusz ks.Jacek Piskrzyński, pełniący tę funkcję od 2016 roku,
został ustanowiony wikariuszem w
parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie Słupcu..


Fotografie z uroczystości w       Galerii
fot. Barbara Deryło


 

8 czerwca 2017

Na czwartkowej Mszy świętej o godzinie 1600 młodzież z naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 1600

  

Więcej fotografii w 
fot. Barbara Deryło
 4 czerwca 2017

Jak co roku w naszej Parafii, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, na Mszy świętej o godzinie 1100 przeżywaliśmy Pierwszą Komunię świętą. Do Sakramentu przystąpiło 39 dzieci, w tym 20 chłopców i 19 dziewczynek; 35 dzieci było ze szkoły w Kamieńcu Ząbkowickim, 3. dzieci z Ząbkowic Śląskich, a 1 chłopiec z Londynu.

  

Więcej fotografii w 
fot. Stanisław Kużdżał
28 lutego - 5 marca 2017

28 lutego powitaliśmy w naszej parafii figurę Matki Bożej z Fatimy i rozpoczęliśmy okres peregrynacji oraz misji świętych które potrwały do 5 marca. W czasie misji gościliśmy ojca franciszkanina Piotra Paradowskiego, rekolekcjonistę z Zielonej Góry, który prowadził nauki misyjne. Ceremonię powitania i instalacji figury Matki Bożej z Fatimy oraz relikwii prowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec.


Więcej fotografii w 
fot. Stanisław Kużdżał
21 listopada 2016
   
Do naszej świątyni powróciły po konserwacji obrazy i rzeźby z dwóch bocznych ołtarzy: Matki Boskiej Bolesnej autorstwa Thomasa Weisfelda z 1712 r. oraz św. Bernarda powstałego w latach 1708–1710, będącego dziełem Antona Jorga, Johanna Christopha Liški i Christopha Johanna Königera. Prace konserwatorskie, dzięki dotacji UMWD i WKZ, prowadzone były przez zespół pod kierunkiem Ryszarda Wójtowicza i jego małżonki Danuty Drabik-Wójtowicz. Szczególnie cenny jest obraz z wizją św. Bernarda autorstwa Johanna Christopha Liški, który był tak zniszczony, że nie rozpoznano w nim oryginału i przez lata  uznawany był za zaginiony. Dzięki żmudnej pracy konserwatorów prezentuje się obecnie niemal tak, jak 300 lat temu.fot. powyżej Barbara Deryło

Więcej fotografii w 
fot. ze zbiorów parafii
20 października 2016

W tym miesiącu zakończono prace nad konserwacją trzech pierwszych okien witrażowych w południowej ścianie naszego kościoła. Efekty są spektakularne.
Na przyszły rok zaplanowano konserwację kolejnych okien.fot. Dariusz Chmielewski oraz ks. J.W. Dąbrowski29 czerwca 2016

Zmiany personalne w parafii Kamieniec Ząbkowicki.
Wikariuszem w Kamieńcu Ząbkowickim został ustanowiony ks. Jacek Piskrzyński, dotychczasowy wikariusz parafii w Jedlinie Zdroju.
Dotychczasowy wikariusz ks. Marcin Januszkiewicz, pełniący tę funkcję od 2013 roku,
został ustanowiony wikariuszem parafii w Stroniu Śląskim.Fotografie z uroczystości w       Galerii
fot. Barbara DeryłoSierpień 2015
   
W sierpniu 2015 roku przy ambonie pojawiło się rusztowanie.
Prowadzono prace, które kończyły konserwację ambony rozpoczętą w roku 2014.
Prace konserwatorskie prowadzone były przez Danutę Drabik-Wójtowicz i Ryszarda Wójtowicza – Konserwatorów i Restauratorów Dzieł Sztuki wraz z zespołem konserwatorskim. W roku 2014 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach etapu I, wykonano konserwację zwieńczenia czyli baldachimu ambony. W bieżącym roku realizowano etap II konserwacji, w ramach którego prowadzono prace przy zaplecku, koszu i balustradzie wraz z wejściem. Prace wykonano dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy udziale własnym parafii.

Ambona jest wybitnym dziełem wczesnobarokowej snycerki i rzeźby autorstwa Christopha Johanna Königera. Powstała w pierwszym dziesięcioleciu XVIII wieku i należy do najciekawszych kazalnic śląskich epoki baroku obok ambony Matthiasa Steinla z klasztoru w Lubiążu, kazalnicy z kościoła w Bardzie i ambony Johanna Riedela z kościoła w Świdnicy. Ambona jest niezwykle rozbudowana: kosz wsparty na podwieszce podtrzymywanej przez frunące anioły, schody z monumentalną, bogato dekorowaną balustradą opinającą gotycki filar oraz piętrząca się partia baldachimu ambony w formie pnącej się do góry piramidy z chmur, stanowiącej tło dla starotestamentowej sceny Snu Jakuba, nie znajdują analogii w polskiej, a nawet europejskiej rzeźbie barokowej. Drzwi bramki, parapet schodów, korpus i zaplecek zdobią medaliony z reliefami przedstawiającymi poszczególne historie z Księgi Rodzaju: Gościnność Abrahama, Sara z aniołem i narodziny Izaaka, Ofiarowanie na górze Moria, Sługa Abrahama i Rebeka przy studni, Ezaw sprzedający Jakubowi swe pierworództwo, Jakub otrzymujący podstępnie błogosławieństwo, Jakub ze stellą Betel, Walka Jakuba z aniołem, Namaszczenie Dawida. Kosz dekorują dwie figury aniołów grających na lutni i harfie. Baldachim przedstawia scenę Snu Jakuba: podstawa imitująca kamienną skałę z pniami, drobnymi roślinami i palmą, powyżej piramida z chmur, o którą oparta jest drabina z wchodzącymi na nią aniołami. Na jej szczycie figura Boga Ojca błogosławiącego prawicą – obietnica raju. Pomimo, że motyw ten był bardzo popularny przy dekorowaniu ambon, to jednak tak monumentalne, pełnoplastyczne przedstawienie jest unikatem nie spotykanym nigdzie więcej w całej Europie.
 
Ambona przed konserwacjąAmbona po konserwacji

Więcej fotografii w 
fot. ze zbiorów parafii


     

29 czerwca 2013

W tym dniu nastąpiły w naszej parafii duże zmiany personalne.
Nowym proboszczem parafii i dziekanem dekanatu Kamieniec Ząbkowicki
został ustanowiony ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski,
dotychczasowy proboszcz w Milikowicach.
Dotychczasowy proboszcz i dziekan dekanatu Kamieniec Ząbkowicki,
ks. Rafała Kozłowski, po dziesięciu latach pełnienia tej funkcji,
został ustanowiony proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy.
Wikariuszem w Kamieńcu Ząbkowickim został ustanowiony ks. Marcin Januszkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu.
Dotychczasowy wikariusz ks. Daniel Kapłon, pełniący tę funkcję od 2008 roku,
został ustanowiony wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Świdnicy.
źródło: http://www.krolowapolski.swidnica.pl

fot. Lidia Wiśniewska i Barbara Deryło

Fotografie z uroczystości powitania nowych księży
w parafii Kamieniec Ząbkowicki w 
      Galerii10 listopada 2012

Do kościoła powróciły odrestaurowane dwa obrazy z ołtarza głównego pędzla Michała Willmanna oddane do konserwacji na początku czerwca. Główny przedstawia Wniebowzięcie NMP (5,5 m wysokości). Drugi, owalny, umieszczony wyżej, przedstawia Trójcę Świętą. 
Przy konserwacji pracowały cztery osoby z pracowni Ryszarda Wójtowicza. Środki przeznaczone na renowację obrazów zostały pozyskane  z Urzędu Marszałkowskiego i Konserwatorskiego we Wrocławiu.
fot. eMKa/Express-Miejski.pl


stat4u